08.01.19

Headshot/Moscow – photographer Alexei Shendrick